Türkiye’nin Pazar Payı Ar-Ge İle Arttırılacak

Küreselleşen ve teknoloji değişimlerinin etkisi ile birlikte Ar-Ge çalışmaları günümüz ekonomisinde büyük yere sahiptir. Dünya piyasasında Ar-Ge pazar payı 1,5 milyar dolara tekâmül etmektedir. Dünya piyasasında büyük yere sahip olan Ar-Ge projesini Türkiye pazarına da dâhil edilerek, Türkiye pazar payı artırılması ve geliştirilmesi hedef alınmıştır. Ar-Ge  projesi sayesinde ülke ekonomisine büyük katkılar yapılabileceği düşünülmüştür, bu düşünceler sayesinde ülkemizde Ar-Ge projesine büyük önem verilmek istenilmiştir. Ar-Ge dünya ekonomisinde kendisine büyük bir yer bulmuştur. Ar-ge çalışmaları ile ülke refah seviyesini artırmak mümkündür.

Ar-Ge Türkiye Pazar Payı Gelişimi

Ar-Ge sayesinde ülke ekonomisin de büyük kalkınmalar gözlenmektedir. Ülke ekonomisinin bu pazar sayesinde artırılması hedeflenmiştir. Türkiye ekonomisi tarımcılığa, sanayi sektörüne ve turizme dayalıyken Ar-Ge sayesinde yeni bir gelir kapısı açılması hedeflenmiştir. Türkiye piyasasında önde gelen şirketlerde Ar-Ge’ye önem vermeye başlamışlardır ve kendi Ar-Ge ekiplerini kurmaya başlamışlardır. Ar-Ge yeni bir pazar kapısı olacağı gibi de yeni bir ekonomi kalkınma yolu da olacaktır.

Ar-Ge Sayesinde Neler Değişecek

Ar-Ge sayesinde tüketicinin ihtiyaçları, talepleri göz önünde bulundurularak yeni ve gelişmiş ürünler üretilecektir. Uygulamalı araştırmalar yapılarak özgün bilgi üretimi yapılacak ve doğrudan özgün, pratik bir amaç içerir. Araştırmalar sayesinde yeni ürünler elde edilecektir. Hayatımızın her aşamasında Ar-Ge faaliyetlerini görmek mümkündür. Ar-Ge araştırmaları sayesinde toplumun refah seviyesinin en az üç-dört kat arta bilmektedir. Türkiye nüfusunun başına düşen milli gelir Ar-Ge sayesinde artış gözlenmektedir.

Dünya Krizinde Ar-Ge

Dünyanın birçok ülkesinde ekonomik krizler olmaktadır lakin bu krizlerden Ar-Ge etkilenmeyip aksine kriz zamanı daha çok ilerleme göstermektedir. Ar-Ge sayesinde bu krizleri atlatmakta mümkün olmaktadır. Ar-Ge ile üretim kriz olsa dahi devam etmektedir. Ar-Ge ülke krizinde büyük katkılar sağlamıştır.