Sosyal Medya Okur Yazarlığı

Sosyal medya okuryazarlığını anlamak için öncelikle medya okuryazarlığını anlamak gerekli. Medya okuryazarlığı genel anlamda televizyon, dergi ve gazetelerdeki iletimleri doğru anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneğidir. Televizyonda bulunan bir haber veya dizinin ne anlatmak istediğini, ifade biçimini, yanlış olup olmadığını anlamak ve bunu yorumlayabilmek iyi bir medya okuryazarlığı yapmanın temelidir. Bu açıdan yola çıkarak medya okuryazarlığı için iyi bir gözlem yeteneğinin gerekli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Sosyal Medya Çözümlemesi

İyi bir sosyal medya okuryazarı olmak gündemi sıkı sıkıya takip etmekten geçiyor. Burada bilinmesi gereken sosyal medya alanlarının ne amaçla ve nasıl bir ifade ile kitleleri etkilediğini çözümlemektir. Sosyal medyanın insanları etkileyiş biçimlerini, sunduğu özgür ortamın yarattığı farklılıkları anlamak sosyal medya okuryazarlığı için gerekli temel gerekliliklerdendir.

Sosyal Medyayı Geleneksel Medyadan Ayıran Nokta

Sosyal medyayı geleneksel medyadan ayıran temel alan özgürlük sınırlarıdır. Geleneksel medya yani televizyon, dergi ve gazete mecralarında belirli dil kuralları mevcuttur ve bu kuralların dışına çıkılması yasaktır. Sosyal medya da ise çok daha farklı bir şekle bürünür. Sosyal medya iletişiminde belirli bir sınır yoktur, yazarlar, kullanıcılar hatta gazeteciler bu alanlarda kendilerini istedikleri bir dille ifade edebilirler. Bu ifade gücü ile sosyal medya, geleneksel medyadan büyük bir çizgi ile ayrılır. Bu farklılık sosyal medya okuryazarlığının, kullanıcı, okuyucu, yazar ve diğer alanlarda iyi bir inceleme istediğinin göstergesidir.

1 Yorum


  1. sosyal medya da okurum ama yazmam çılgın bir sosyal medyayı da takip etmem lakin konulardan da uzak kalmam

Comments are closed.