Konkordato Başvuru Nereye Yapılır?

Diğer bir adı iflas anlaşması olarak bilinen konkordato, iflas etmek üzere olan şirketler ve alacaklılar arasında yapılan hukuki bir anlaşmadır. Buna göre iflaslarını açıklayan şirketler, borçlarını belli bir ödeme planı yardımı ile kapatırlar.

 

Konkordato Şartları

Vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen ya da vadesi henüz gelmese bile bu borçları ödeyemeyeceği beyanında bulunan kişi ve şirketler konkordatodan yararlanabilirler. Başvuruda bulunulacak ikamet adresine göre, gerekli evraklar hazırlanılarak bölge Asliye Ticaret Mahkemesine başvuru yapılır. Bakınız : http://devrimbozkurt.av.tr/konkordato-nedir-sartlari-2018-yeni-kanunu/

 

Konkordato Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Konkordato başvurusu için; malvarlığı beyan eden belge, konkordato ön çalışma projesi, borç miktarı ve alacaklıların listesi, konkordato ve iflas karşılaştırması ile finansal analiz çıktıları gerekmektedir. Mahkemeye iletilen belgelerde borçların ödeme plan ve koşulları, konkordatodan faydalanılamadığı durumda ortaya çıkacak şirket bilançosu detaylıca anlatılır. Evrakların tam olduğu durumlarda, yetki sahibi Ticaret Mahkemesi başvuruyu inceler ve uygun görürse geçici mühlet kararı verir.

 

Geçici Mühlet Kararı

Geçici mühlet kararı verilen şirketlerin, 3 aylık mühlet süresi içerisinde mal varlıkları koruma altına alınır. Yani bunlar üzerinde herhangi bir icra ya da haciz işlemi uygulanmaz. Geçici mühlet süreci en fazla 2 ay uzatılabilir ve bir konkordato komiserinin gözetimi altında yürür. Bu sürecin esas amacı borçluya zaman kazandırmak ve güven ortamı oluşturmaktır. Geçici mühletle ilgili, ek süre, mühletin kaldırılması ya da talebin reddi gibi her türlü karar mahkeme kararı ile ilan edilir.