Kaç Farklı Yüzme Çeşidi Vardır?

Yüzme sporu, her biri 50 m uzunlukta ve 8 kulvardan oluşan havuzlarda(uluslararası standart) yüzücünün ellerini ve ayaklarını kullanarak yaptığı spordur.

Yüzme Stilleri Nelerdir?

Yüzme sporu beş farklı stilde yapılabilmektedir. Bunlar, serbest, kurbağalama, kebekleme, sırtüstü, karışık olarak sınıflandırılabilir.

Serbest Yüzme Stili

Yüzme stillerinden biri olan serbest yüzme stili, ayak ve kulaçlar kullanılarak yapılmaktadır. Bu stilde yüzücüye hız kazandıran teknik kulaçlarını iyi kullanmasıdır.

Serbest Yüzme Tekniği

Suyun içinde iken kol çekiş hareketi ile kol geriye kadar uzanır ve içeri sokarken ileri şekilde uzama hareketi yapılır. Suya giriş ve uzanma hareketi de bu sporda önemli tekniklerdendir. Suya girerken baş önde olmalı ve kol ileri doğru uzanmalıdır.

Kurbağalama Yüzme Stili

Kurbağalama şeklinde yüzmede, yüzücünün ayak ve ellerini kullanarak daireler yaparak yüzdüğü stildir. Kurbağalama stili üç hareket içermektedir;

-Yükselme hareketi, küçülme hareketi ve uzanma hareketi.

-Bu stilde önemli olan ayakların kollar ile uyumlu bir şekilde hareket etmesidir.

 Kelebekleme Yüzme Stili

Yüzme stillerinden biri olan kelebekleme hareketinde iki kol aynı anda hareket ettirilmelidir. Bu yüzme stilinde kas gücü önemlidir. Çünkü kol, bacak ve kalça hareketlerinin uyumlu olması gerekmektedir. Spor olarak yüzme öğrenen yüzücü adaylarına bu stil ilk başlarda önerilmez.

Sırt Üstü Yüzme Stili

Sırt üstü yüzme stili adından da anlaşılacağı gibi yüzücünün sırtı su yüzeyinde olacak şekilde durması ile yapılmaktadır. Yüzücü ellerini başının hizasına getirerek geriye doğru ayakları ile ilerler. Sırt üstü yüzmede yüzücünün kendini kasmayıp, rahat bir pozisyona alması gerekir. Bu yüzme stilinde yüzücüler sırt üstü yüzerken kafalarının yukarı pozisyonda olması gerekir.

Karışık Yüzme Stili

Karışık yüzmede yüzücüler tüm yüzme stillerini kullanırlar.(Kelebekleme, serbest, kurbağalama ve sırt üstü yüzme)