Endüstri Mühendisliği Neden Farklıdır?

Bilgiye ulaşmak endüstri çağının en büyük kolaylığı olmuşken, bilgiye değer vermemek de bu çağın en büyük hastalığı olmuş durumda. Kolay ulaşılanın, insanlar nazarında cazibesini kaybettiği gerçeğinin öznesi bu sefer bilgi olmuş durumda. Haliyle bilgiyi önemseyen ve doğru kullanan insanlar değer görmüş durumda.

Endüstri ve sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu kişiler; bilgiye ulaşan, onu analiz edip doğru kullanan, teori ile pratik arasında köprü kurma becerisine sahip mühendislerdir. Bu noktada devreye ‘hem yöneten hem üreten’ vizyonu ile eğitim veren endüstri mühendisliği girmektedir.

Endüstri Mühendisliği ve Farkı

Endüstri devrimlerinin hızla gelip geçtiği bir sanayi çağında farklı mühendislik alanlarının bilgi birikimlerini birbirleriyle senkronize ederek kullanmak da ayrı bir mühendislik dalını ortaya çıkartmıştır. Bu mühendislik dalı endüstrinin her alanında erişilen bilgileri toplayarak çözüme giden yolu hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Netice de mühendis farkları senkronize bir şekilde mühendis birliğine dönüşmüş olmaktadır.

Endüstri Mühendisliğinin Uluslararası Vizyonu

Her şeyden bir şey, bir şeyden her şey bil’ sözünü temel alan vizyonuyla diğer tüm mühendisliklerden ayrılan endüstri mühendisliği, bilginin her türlüsüne ulaşmayı ve onu kullanmayı öğreten bir disiplindir. Bu disiplinin kazandırdığı misyon ile büyük organizasyonların aranan yöneticileri olmaktadırlar.

Global bir fabrika haline gelen dünyada, direktörlük vazifesi için tercih edilen çalışanlar, endüstri mühendisliği eğitimini başarıyla tamamlamış, yönetici-mühendis sıfatını taşıyabilen kişilerden seçilmektedir.

Neden Endüstri Mühendisliği?

Üretim ve imalatın olduğu her yerde verimin artışı, üretim sürecinin hızlandırılması ve kalitenin arttırılması ana hedeftir. Bu hedefin gerçekleşmesi için tüm bu süreci planlayacak ve yönetecek mühendislere ihtiyaç duyulur. Diğer mühendisler kadar yeterli teknik bilgiye sahip olmalarının yanında, yöneticilerde aranan yetkinliklere de sahip olmaları istenmektedir. Bu sebeple endüstri mühendisliği diğer mühendisliklerden öne geçmektedir.