Elektronik İmza Ne İşe Yarar ?

Elektronik İmza Ne İşe Yarar?

Tanımı Nedir?

Bugünlerde işlerimizin pek çoğunu bilgisayarları kullanarak internet üzerinden yapmaktayız. bu sebeple kağıda atılan ıslak imzanın yerini tutabilecek bir imza türü olan dijital ortamda kullanılabilecek imza geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Islak imza denilen kağıda atılan imza ile aynı hukuki statüye sahiptir. Bilgisayar ortamında imzalan metinin en sonunada e-imza kullanılarak imzalanmıştır yazısı bulunmaktadır.

Kullanım Alanları

İlk zamanlar en çok sorulardan biri olan “elektronik imza ne işe yarar?” sorusunun cevabı yıllar içinde uygulamalar ile yaşamamıza girmesiyle tam manası ile anlaşılmıştır..

Devletin hemen hemen her kurumunda kullanılmaktadır. evrağı hazırlayan personel kullandıkları elektronik belge Elektronik İmza Ne İşe Yarar?yönetim sistemi üzerinden amirlerinin olurunu almak için sırası ile isimlerini ilgili alana yazarlar ve onay veren bir üst amirden sırası ile il müdürüne kadar otomatik olarak onaylanmaktadır.

Bu süreç bazen genel müdürlük seviyesine, hatta bakanlık seviyesine kadar devam etmektedir. yanlış ya da eksik olan kısımlar olursa o üstten düzeltilmek üzere ilgili bölüme geri gelmekte ve aradaki bütün üstlere nedeni konusunda sistem tarafından otomatik bilgilendirilme yapılarak ve düzeltilmek üzere ilgili personele tekrar gelmektedir.

5070 kanun numarası ile çıkartılan Kanun 1 Ocak 2004 yılında çıkartılıp altı ay içinde yürürlüğe gireceği belirtilmesine rağmen toplum olarak ve memurlarımızın yeterli hizmet içi eğitimi olmadığından kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılmaya başlanması yıllar sonra olmuştur.

Tarım Bakanlığı 2016 yılında tam manası ile uygulamayı bütün birimlerinde kullanıma sokmuş olsa da personelin bu konudaki hizmet içi eğitim eksikliği tamamlanmadığını söylesek yanlış söylemiş olmayız. TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ilk zamanlar Ankara’da bulunan Kuvvet Komutanlıkları arasında eşgüdümü sağlamak ve güvenlik vb eksiklikleri gidermek için uygulamalar yapmıştır. Kuvvet Komutanlıkları’da kendi içlerinde gerekli çalışmaları yaparak 2010’lu yıllarda ülke çapındaki birliklerde kullanıma sunulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) 2010 yılında ilk uygulamalarını il ve ilçe müdürlükleri personelleri ile okul müdürlerinin hizmet içi eğitimi vererek uygulamayı kullanıma sokmuşlardır. MEB’da kullanıma sunulduğu 2010 yılında okulda bulunan bilgisayar öğretmenleri gerektiği zamanlarda idareye bilgisayar okuryazarlığı konularında destek vererek uygulamanın etkin olarak kullanımını sağlamışlardır.

Kurum ve Kuruluşlarda Kullanımı

2017 yılı itibari ile kanunun çıkmasının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen personelin tamamının aktif olarak kullanabildiği söylenemez. Bu durum işe başlama esnasında verilmesi gereken uygulamalı hizmet içi eğitimin ya yapılmış gibi gösterip ya da bu konuya yeteri kadar ehemmiyet vererek uygulamalı olarak personelin eğitiminin tamamlanarak işe başlanması sağlanmamaktadır.

Her ne kadar kurum ve kuruluşlarda kullanılmaya aktif olarak devam etse de hazırlanan belgelerin bir nüshası ıslak imzalı olarak ilk hazırlanan birim ve en son onay makamı olan seviyeye de gönderilerek çıkabilecek sorun ve anlaşmazlıklarda kullanılmak üzere muhafaza edilmektedir.

1 Yorum


  1. elektronik imza tarafların internet üzerinden bir birine vermiş oldukları onay veya sözleşme diyebiliriz. Yani benim bildiğim böyle bişey

Comments are closed.