Dünya Endüstriyel Tasarım Günü Ne Zamandır?

“Dünya Endüstriyel Tasarım Günü” 29 Haziran’dır. Uluslararası Endüstriyel Tasarım Kuruluşları Konseyi (ICSID) 50.yılına girdiği 29 Haziran 2007 tarihini Dünya Endüstriyel Tasarım Günü olarak belirledi.

 2007’den beri kutlanıyor

Dünya Endüstriyel Tasarım Günü endüstriyel tasarım mesleğinin kapsamının anlatılması ve bu mesleğin tanıtılması açısından önem arz etmektedir. Bu günün bir başka amacı ise tasarımcıların toplumdaki işlevine dikkat çekilmesidir. Öte yandan 29 Haziran’da düzenlenen etkinlikler genç ve idealist tasarımcılara büyük fırsatlar sunmaktadır.

Dünya Endüstriyel Tasarım Günü 2007’den itibaren her yıl 29 Haziran tarihinde Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede farklı etkinliklerle kutlanmaktadır.

 Konferans ve sempozyum gibi farklı etkinliklerle kutlanıyor

Dünya Endüstriyel Tasarım Günü konferans, sempozyum, sergi ve yarışma gibi etkinliklerle kutlanıyor.

Endüstriyel tasarım, bir eserin tamamının veya bir bölümünün şekil ve renk gibi duyularla hissedilebilen imgelerle oluştuğu tasarım çeşididir. Endüstriyel tasarım son yıllarda rekabet aracı olarak kullanmaktadır. Tasarımcılar endüstriyel tasarımı kullanarak rakiplerini geride bırakabiliyorlar. Aynı zamanda endüstriyel tasarımın esas alınarak üretildiği eserler tercih sebebi konumundadır. Endüstriyel tasarım müşterilerin ilgisini çekmesi bakımından pazarlamanın en etkili aracıdır.

Endüstriyel tasarım ambalaj, kumaş, mobilya ve makine tasarımı gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Günümüzde birçok tasarım şirketi mevcut ve bu şirketler tarafından çok farklı tasarım modelleri üretilmektedir. Müşterilerin en çok yöneldiği ve talep ettiği ürünler ise endüstriyel tasarımdan yararlanılarak üretilen ürünlerdir.

Bir tasarımın hukuki korunma niteliğine sahip olabilmesi için yenilik, ayırt edicilik, ürün veya ürün parçası ve insan duyuları ile hissedilebilen görünüm gibi özelliklere vakıf olması gerekmektedir.

Endüstriyel tasarım bölümü ise öğrencilere güncel tasarım uygulamalarını öğretmeyi ve yerel, küresel pazar ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetkinliği vermeyi hedefleyen bir üniversite eğitim programdır.

           Dünya endüstriyel tasarım günü ne zamandır? sorusunun cevabı 29 Haziran tarihidir.