Boşanmada Mal Paylaşımı

Mutsuz evliliklerin sonucu boşanma ile bitmektedir. Aldatılan kadın kocasından boşanmak ister. Şiddet gören kadın kocasından boşanmak istemektedir. Boşanma söz konusu olduğunda tarafları ciddi bir Mal Paylaşımı konusu beklemektedir.

Peki, davalılar için en sağlıklı Mal Rejimi Tasviyesi  nedir?

Eğer dava açan bayan eş bir işte çalışmıyor ise ve çalışacak kadar deneyimi yoksa eş kendisine yoksulluk nafakası talep edebilir. Eğer çocuklar var ise ve anne çocukları alabiliyorsa, anne çocuklar içinde iştirak nafakasını talep edebilir. Boşanma davası uzun bir süre sürebilir. Bu yüzden mahkeme davalının mağdur olmaması için tedbir nafakası ödenmesini talep edebilir. Dava açan kişi talep etmese dahi, mahkemenin çocuklar için de tedbir nafakası verilmesini talep etmesi gerekmektedir.

Aile de bazı bireyler çok refah koşullar içinde yaşarken, diğerlerinin fakirlikte sürünmesi ahlaken uygun kaçmamaktadır. Bu yüzden boşanmadan dolayı yoksul durumuna düşecek olan kişilere yardım nafakası verilmek zorundadır.

Eğer eşler evlenirken alınan ev üzerinde bir anlaşma yapmışlar ise boşanma sırasında davacı bunu talep edebilir. Evlendikten sonra koca kadının üzerine evi yapmışsa ve şu an boşanıyorlarsa, davacı eş ev hakkını talep edebilir. Aynı durum eşya paylaşımında da söz konusudur. Eşler eşyaları alırken anlaşmışlarsa, bu durum boşanmada da geçerlidir.
Evlilik boyunca kocanın eşine aldığı mücevherler, bayana aittir. Boşanmadan dolayı kocanın bunları almaya hakkı yoktur.

Eşler evlenmeden evvel de ileride olası boşanmalara karşı bir mal paylaşımı anlaşması imzalayabilirler. Dört farklı mal paylaşımı rejimi vardır. Bunlar edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimidir. İki tarafın avukatları da bunların hepsini göz önünde bulundurarak boşanmada Mal Paylaşımı hakkında belgeleri hazırlamalıdırlar.

Eşler bu mal paylaşımı rejimlerinden birini seçebilecekleri gibi, bunlar dışında da anlaşmaya vararak mal paylaşımını yapabilirler. Kadın erkeğin vereceği nafakayı kabul edip, evden vazgeçebilir de. Ya da kadın nafaka ve evi isteyebilir. Bu durumda davalı olunan eş bunları vermekle yükümlüdür.

Mal varlığı paylaşımının hukuki olarak geçerli olabilmesi için anlaşma yasal bir çerçevede hazırlanması gerekmektedir.  Paylaşım için anlaşmanın notere onaylatılması gereklidir. Bu yüzden iki yol vardır: birincisi noterin hazırladığı anlaşma, ikincisi de eşlerin kendi aralarında anlaşmaya vardığı ve noter tarafından onaylanan anlaşma. Taraflar ikincisini seçerse daha az mağdur olurlar.